Unfortunately, this page is not available in the requested language.

Benoeming Adviesraad Internationale Vraagstukken

De ministerraad heeft op 12 juli jl. ingestemd met de voordracht van mr. J.N.M. (Koos) Richelle tot lid van de AIV en de herbenoeming van prof. mr. C.P.M. (Tineke) Cleiren.

Koos Richelle is thans voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en was voorheen directeur-generaal bij verschillende departementen en de Europese Commissie.
De heer Richelle volgt mevrouw prof. dr. J. (Joyeeta) Gupta op. De benoeming gaat in op 1 juli 2019 en geldt voor een periode van vier jaar (2019-2023).