Adviesaanvraag 'De veiligheidspolitieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied'

De minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie hebben de AIV op 23 april 2019 gevraagd advies uit te brengen over de veiligheidspolitieke ontwikkelingen in het Caribisch gebied. Het dreigingsbeeld in deze regio is aan verandering onderhevig door geopolitieke en regionale  ontwikkelingen, grensoverschrijdende (drugs-)criminaliteit en klimaatverandering. De AIV is gevraagd in het advies onder meer in te gaan op de volgende vragen: welke impact hebben ontwikkelingen in de veiligheidspolitieke situatie in het Caribisch gebied op het huidige en toekomstige dreigingsbeeld voor de regio; wat zijn de consequenties voor de buitenlandse betrekkingen en de veiligheid van het Koninkrijk in het algemeen en de autonome landen in het bijzonder; wat zijn de mogelijkheden op het gebied van internationale samenwerking in het Caribisch gebied waar het Koninkrijk voordeel bij kan hebben? Zie voor de volledige adviesaanvraag.