Adviesaanvraag 'Digitalisering en werkgelegenheid in Afrika'

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de AIV op 26 april 2019 gevraagd advies uit te brengen over digitalisering en werkgelegenheid in Afrika. De wereld staat aan de vooravond van een volgende fase in de digitale revolutie. Deze zal economische structuren en perspectieven opnieuw veranderen. Als kennis, technologie en data de nieuwe onderscheidende productiefactoren worden, kan dit leiden tot toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk, slecht opgeleid en goed opgeleid, binnen en tussen landen. De vraag hoe de komende golven van digitalisering en automatisering uit zullen pakken voor de werkgelegenheid en arbeidskansen voor jongeren in Afrika en hoe het ontwikkelingsbeleid van Nederland hierop kan inspelen, vormt het onderwerp van deze adviesaanvraag. Zie voor de volledige adviesaanvraag.