Unfortunately, this page is not available in the requested language.

Kabinetsreactie op AIV-advies 'Fundamentele rechten in het Koninkrijk: eenheid in bescherming'

Op 4 april 2019 hebben de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Rijksministerraad,  een reactie op het AIV-advies 'Fundamentele rechten in het Koninkrijk: eenheid in bescherming. Theorie en praktijk van territoriale beperkingen bij de ratificatie van mensenrechtenverdragen.' aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden.

Reactie op het advies