AIV-Factsheet

Op 14 maart 2019 spreekt de Tweede Kamer (Commissie Europese Zaken) in een algemeen overleg (AO) met de minister van Buitenalndse Zaken en de minister Van justitie en Veiligheid over rechtsstatelijkheid in de Europeser Unie.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) publiceerde in juni 2017 het advies De Wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa. Ten behoeve van het AO zet dit AIV-factsheet de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op een rij.