Kabinetsformatie 2010

17 juni 2010 - nr.17
Samenvatting
Adviesaanvraag
Regeringsreacties
Persberichten


ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN – AIV

P e r s b e r i c h t

‘NEDERLAND KAN NIET ZONDER ACTIEF BUITENLANDS BELEID’

Adviesraad uit zorg over effecten bezuinigingen

Den Haag, donderdag 17 juni 2010

Roekeloos snijden in de uitgaven van het buitenlandbeleid kan schade opleveren voor Nederlandse belangen. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een op 4 juni vastgestelde brief aan de Eerste en Tweede Kamer en aan het toekomstig kabinet. Grondslagen van het buitenlands beleid - of het nu gaat over Europa, ontwikkelingssamenwerking, defensie of andere kernonderdelen - zijn misschien niet vanzelfsprekend meer, maar Nederland kán niet zonder een actief buitenlands beleid.

Dat beleid staat voor fundamentele waarden en voor welbegrepen eigenbelang, aldus de Raad, die regering en parlement adviseert over buitenlands beleid. Nederland is als handelsnatie sterk afhankelijk van een stabiele internationale omgeving: meer dan 70% van ons nationaal inkomen wordt verdiend met internationale handel en buitenlandse investeringen. Een stabiele internationale omgeving is daarom voor Nederland van groot belang.

Bezuinigingen zijn ook op het buitenlandbeleid waarschijnlijk onvermijdelijk. Maar doorvoering moet wel gebeuren met een open oog voor de wereld waarvan Nederland deel uitmaakt. Ook op eigen kracht zal Nederland zijn rol in de wereld en zijn positie als handelsnatie moeten blijven veiligstellen en zal Nederland betrekkingen met andere landen in de wereld moeten onderhouden. Alleen op die wijze kan gebouwd worden aan een duurzame toekomst; een toekomst die Nederland ook weer winst en welvaart zal opleveren.

De AIV benadrukt verder de noodzaak van extra zorgvuldigheid bij de beoordeling van eventuele bezuinigingen op defensie. Vanwege het geweldsmonopolie dat staten moeten hebben kunnen defensie-inspanningen namelijk niet op gelijke voet worden behandeld als andere overheidstaken. Voor de financiering kan immers niet een beroep worden gedaan op maatschappelijke of particuliere bijdragen.