Stagelopen bij de AIV?

Het betreft een 'meeloopstage', voor 5 maanden voor 4 dagen in de week, in een werkomgeving gericht op strategische beleidsontwikkeling en op het (helpen) ontwikkelen van een visie op het buitenlandse beleid, in het bijzonder op de gebieden van de rechten van de mens, ontwikkelingssamenwerking, vrede en veiligheid en Europese integratie. De AIV is gehuisvest op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De werkzaamheden van de staf en de leden van de AIV en diens permanente commissies zijn gericht op het waarnemen en verwerken van politieke (nationale en internationale) ontwikkelingen en inzichten. Deze worden gebruikt bij de voorbereiding, de opstelling en de publicatie van adviezen en/of rapporten. Als stagiair ondersteun je het team in het traject van advisering door stukken aan te dragen, verslagen te schrijven en informatie bijeen te zoeken. Een zelfstandige werkhouding en eigen initiatief worden gewaardeerd.

Functie-eisen

  • je bent in de laatste fase van je universitaire studie (masterfase)
  • je hebt een uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal
  • je hebt goede mondelinge vaardigheden in de Engelse taal en je bent in staat Engelse teksten goed te begrijpen
  • je bent in staat je snel aan te passen aan een nieuwe werkomgeving
  • je bent in staat om zelfstandig te werken
  • je hebt aantoonbare kennis van of affiniteit met de werkterreinen van de AIV

Als stagiair draai je mee in een aantal adviestrajecten. Welke dat precies zijn is afhankelijk van de werkzaamheden die op dat moment onder handen zijn (zie het werkprogramma van de AIV) en eigen interesses. Gevoel voor politieke verhoudingen en inzicht in de wijze waarop de advisering kan bijdragen aan het politieke en maatschappelijke debat is belangrijk, evenals een goede pen.

Stageperiode

De eerstvolgende stageperiode is van 1 september 2019 tot en met 31 januari 2020. Je kunt je hiervoor aanmelden tot en met zondag 26 mei 2019. In de eerste helft van juni 2019 zullen selecties en gesprekken plaatsvinden.

Algemene voorwaarden en vergoedingen

Gezien het stagereglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt als voorwaarde gesteld dat de stagiair gedurende de gehele stageperiode als student staat ingeschreven aan een erkende hogere onderwijsinstelling. Er wordt een stagevergoeding gegeven en er bestaat een mogelijkheid tot reiskostenvergoeding. Het is slechts mogelijk eenmalig een stage te lopen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of één van de posten in het buitenland. Voor meer informatie over deze voorwaarden en vergoedingen zie de website www.minbuza.nl.

Reageren?

Stuur je sollicitatiebrief, Curriculum Vitae en een recent werkstuk waaruit je schrijfvaardigheid blijkt, onder vermelding van Sollicitatie Stage, naar aiv@minbuza.nl